Black & White Pendants

Ecclesiastes Pendant
Ecclesiastes Pendant
SKU: TA301
Price: $35
On sale: $30
Heart Pendant
Heart Pendant
SKU: TA201
Price: $35
On sale: $30
Feather Pendant
Feather Pendant
SKU: TA403
Price: $35
On sale: $30
Cherry Pendant
Cherry Pendant
SKU: TA405
Price: $35
On sale: $30